וועגן אונז

ברענגען וואַרעמקייַט און רויק צו דער וועלט